Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

Νομοθετικό πλαίσιο κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των πεζών

Παρακάτω παραθέτω απόσπασμα από το άρθρο "ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΖΩΝ" που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ένωσης πεζών Θεσσαλονίκης. Για το πλήρες άρθρο πατήστε εδώ.


"Η παρακάτω έκθεση που έχει βασισθεί στην εμπειρία των οργάνων του Συνηγόρου του Πολίτη και τις γνώσεις μας πάνω στον οικοδομικό κανονισμό αποτελεί ένα εφαλτήριο για οποιαδήποτε ενέργειά μας ενώπιον των δημοτικών αρχών καθορίζοντας τις ευθύνες τους απέναντι στον πολίτη. Κάθε συμπλήρωση του κειμένου από τα μέλη μας θα ενδυνάμωνε ακόμη παραπάνω την ήδη όπως φαίνεται παρακάτω ισχυρή μας θέση...
...Ως τμήματα των δρόμων και ως κοινόχρηστα λογίζονται και τα πεζοδρόμια, όπως προκύπτει από το αρ. 13 παρ. 1 του από 24- 9/20-10-1958 β.δ121, το άρθρο 2 -παρ. 4 και 6 - του ΓΟΚ (ν. 1577/1985) και τα αρ. 2122 και 47123 του ισχύοντος ΚΟΚ (ν. 2696/1999)124.

Το ανεμπόδιστο της κοινής χρήσης των πεζοδρομίων είναι δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο και για τη διαφύλαξή του ευθύνεται η πολιτεία και κατ’ επέκταση οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές και τα εκτελεστικά τους όργανα..."

Υπάρχουν νόμοι. Ας τους αναγκάσουμε να τους εφαρμόσουν.

πηγές: Ένωση πεζών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου